niedziela, 20 sierpnia 2017 napisz DONOS@

Obwodnica Łomży: czas na głos społeczeństwa

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Łomży po pięciu miesiącach weszło w drugą fazę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wystąpił we wtorek do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o zaopiniowanie przedsięwzięcia. Od dziś liczy się także 21-dniowy termin jaki ma „społeczeństwo” na zapoznawanie się z wnioskiem złożonym przez drogowców, oraz na składanie uwag.

Planowane przebiegi obwodnicy Łomży
Planowane przebiegi obwodnicy Łomży

Przypomnijmy, po jesiennej decyzji drogowców o wyłączeniu obwodnicy Łomży z wniosku dotyczącego budowy całej Via Baltica od Ostrwi Mazowieckiej po Szczuczyn, i wywołanych nią protestach w Łomży, w lutym tego roku drogowcy złożyli do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku nowy wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61. Ze względu na braki w dokumentacji RDOŚ wzywał do jej uzupełniania. I jak się wydaje wreszcie – po pięciu miesiącach od złożenia – dokumentacja jest kompletna. Wskazywać na to może dedycja RDOŚ o przystąpieniu do kolejnego etapu procesu wydawania decyzji środowiskowej. Zapoczątkowało je wydane we wtorek przez Lecha Magrela, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, „obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”. Na tym etapie postępowania „społeczeństwo” zyskało prawo wglądu do dokumentacji sprawy oraz możliwość składania własnych uwag i wniosków. Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie RDOŚ przy ul. Dojlidy Fabryczne 23  w Białymstoku. Uwagi można składać na miejscu, ale także za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.
„Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone  przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” dla obwodnicy Łomży – zapewnia Lech Magrel.

Drogowcy z białostockiego oddziału GDDKiA zaproponowali zbudowanie obwodnicy Łomży po stronie zachodniej miasta. W ich wniosku do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej zawarte zostały dwa warianty przebiegu obwodnicy, przy czy jako najkorzystniejszy do realizacji GDDKiA wskazuje tzw. wariant daleki zachodni (jasno niebieski na załączonej grafice).

170627035826.png
cz
wt, 08 lipca 2014 15:45
Data ostatniej edycji: 2014-07-09 12:46:16

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0