piątek, 28 kwietnia 2017 napisz DONOS@

UWAGA KANDYDACI !!! PILNE!!!

Zaświadczenie Lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki: podstawa prawna do wystąpienia do lekarza pierwszego kontaktu o wydanie zaświadczenia: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami o systemie oświaty - tekst jednolity z 19 listopada 2004 (Dz. U Nr 256, poz. 2572), art. 20n pkt 2 :
"Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej."
W przypadku odmowy wystawienia zaświadczenia należy prosić lekarza o pisemne uzasadnienie odmowy wraz z powołaniem się na odpowiednią podstawę prawną.

Dyrektor
cz, 08 maja 2014 09:55
Data ostatniej edycji: 2014-06-16 09:20:25

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0