piątek, 28 kwietnia 2017 napisz DONOS@

Konkurs fotograficzny "NASZA RODZINKA ĆWICZY"

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt.

"NASZA RODZINKA ĆWICZY"

Cele konkursu:
- promowanie zdrowego stylu życia;
- promocja fotografujących twórców ,
- popularyzacja fotografii jako dokumentu odzwierciedlającego lokalną społeczność i otaczającą nas rzeczywistość.


Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i ich rodzin.

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i członkowie ich rodzin.

4. Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic po zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu Konkursu.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia odzwierciedlającego temat konkursu.

6. Fotografia konkursowa nie może zawierać nadrukowanej daty oraz ozdobników graficznych.

7. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie wyłącznie własnego autorstwa.

8. Do Konkursu przyjmowane są wyłącznie zdjęcia w wersji elektronicznej, zapisane w formacie JPG o  objętości pliku nie przekraczającej 250 KB dla jednego zdjęcia.

9. Prace będą oceniane przez niezależne jury na podstawie następujących kryteriów: zgodność pracy z podaną tematyką, samodzielność wykonania, inwencja, oryginalność.

10. Zdjęcia należy przesłać na adres przedszkole.5.lomza@interia.pl w terminie do 18.03.2014 r. z dopiskiem KONKURS

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20.03.2014r

12. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.

13. Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom.

14. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie .

15. Prace pozostają do dyspozycji Organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczeń do praw autorskich.

16. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.


Koordynatorzy konkursu: Agata Komorowska , Martyna Napiwodzka

 

Agata Komorowska
pon, 10 marca 2014 21:52
Data ostatniej edycji: 2014-03-10 21:55:48

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0