niedziela, 23 kwietnia 2017 napisz DONOS@

Wstąp do ZNP. Dołącz do nas!!!

Dlaczego warto wstąpić do ZNP?

Jesteśmy najstarszą w Polsce organizacją związkową działającą od ponad 100 lat.
Skupiamy w swoich szeregach nauczycieli i innych pracowników polskiej oświaty.
Naszym statutowym zadaniem jest stać na straży dobra polskiej oświaty i interesów zatrudnionych w niej pracowników.

Reprezentujemy pracowników przed pracodawcą w sprawach pracowniczych, płacowych, socjalnych, bhp.

W razie potrzeby zapewnimy pomoc prawną.

Fachowo doradzamy prawnie.

Reprezentujemy: nauczycieli  w komisjach dotyczących awansu zawodowego, pracowników w negocjacjach płacowych w samorządach terytorialnych, przed władzami nadzoru pedagogicznego, władzami oświatowymi wyższego rzędu.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nikt inny nie chce pomóc.

Zapewniamy uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Oferujemy swym członkom możliwość rozwijania zainteresowań w sekcjach nauczycielskich.

Organizujemy konferencje, spotkania dyskusyjne o tematyce edukacyjnej z udziałem zaproszonych gości i znanych prelegentów.

JAKO  CZŁONEK  ZWIĄZKU  MASZ  WPŁYW NA:

Podejmowane przez nas działania.

Założenia programowe.

Kształtowanie polityki oświatowej w samorządach i w kraju.

Wybór władz związkowych.

JAKO  CZŁONEK  ZNP  MASZ  PRAWO  DO:

Nieodpłatnej pomocy prawnej: w sprawach sadowych, pomoc w sprawach dyscyplinarnych, interwencje w przypadku indywidualnych lub zbiorowych konfliktów na tle stosunku pracy, pomoc w przypadku zwolnienia z pracy – opiniowanie wypowiedzenia, konsultacja i pomoc prawna.

Preferencji: dla studiujących w WSP ZNP – Warszawa; przy zakupie usług w ZNP – Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych /oferty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli/; BIUR PODRÓŻY i TURYSTYKI "LOGOSTUR".

Zniżek na: szkolenia organizowane przez ZNP, opłaty za pobyt w ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, hotelach i Domach Nauczyciela będących własnością ZNP, imprezy organizowane przez ZNP.

Zniżek w różnych firmach (np. Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa).

Zasiłków statutowych  /urodzenie dziecka, śmierć w rodzinie/.

Pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych.

To, co dzieje się w Twoim miejscu pracy zależy również od Twojego zaangażowania!
Dołącz do Nas – razem możemy więcej i skuteczniej!
Razem możemy spowodować poprawę warunków naszego życia i pracy.

A WIĘC DOŁĄCZ DO NAS!!!

 DOŁĄCZ DO NAS!!!

Osoby chcące przystąpić do ZNP mogą skorzystać z elektronicznego formularza deklaracji dostępnego pod adresem:

 www.legitymacja.znp.edu.pl/Registrationform.aspx

Wypełnioną deklarację należy zatwierdzić, wydrukować i złożyć w ognisku działającym w miejscu pracy lub - jeśli nie istnieje tam ognisko - we właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia oddziale ZNP.

DOŁĄCZ DO NAS!!!

Dodał: JS

 

 

Zarząd Oddziału
pt, 07 lutego 2014 14:04
Data ostatniej edycji: 2014-02-07 14:10:04

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0