wtorek, 25 kwietnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie


ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału w Łomży
ul. Sadowa 2
tel/fax. (086) 216-51-94
e-mail: oddzial-lomza@znp.edu.pl

Z kart historii ZNP:

pt, 09 września 2005 17:14

Każdy jubileusz, a szczególnie 100-lecie skłania do refleksji nad przebytą drogą. Takim sędziwym Jubilatem jest jeden z najstarszych w Polsce związków zawodowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Zawsze był on rzecznikiem zawodowych i materialnych interesów pracowników oświaty oraz należnego im statusu prawnego i pozycji społecznej.
Pierwsze formy ruchu nauczycielskiego rozpoczęły się już pod zaborami. Święte Przymierze zawarte przez zaborców w 1815 r. oficjalnie zapewniało Polaków o zachowaniu ich bytu narodowego. Dotyczyło to między innymi równouprawnienia języka polskiego w szkołach i urzędach, wolności religii, poszanowania tradycji i obyczajów. Jednak poufne ustalenia zaborców mówiły o totalnej germanizacji i rusyfikacji narodu polskiego. Wówczas rozpoczęła się walka narodu o utrzymanie Polskości.
Związek Nauczycielstwa Polskiego swym rodowodem sięga do Pilaszkowa i 1905 r.


Władze i działacze Związków Zawodowych Nauczycieli Polskich po I wojnie światowej

pt, 09 września 2005 17:16

W okresie międzywojennym na terenie powiatu łomżyńskiego działały następujące związki zawodowe nauczycieli:
1. Macierz Szkolna
2. Związek Zawodowy Nauczycieli Szkół
Powszechnych
3. Związek Zawodowy Nauczycieli Szkół Średnich
4. Związek Polskiego Nauczycielstwa
5. Związek Nauczycielstwa Polskiego


Zofia Brejtfus „Związek Nauczycielstwa Polskiego w okresie powojennym”

śr, 14 września 2005 23:11

Po zakończeniu działań wojennych dnia 12 stycznia 1945r. Zarząd Okręgu w Białymstoku wznawia pracę nad utworzeniem ognisk ZNP. W Łomży pracę nad ich powołaniem z ramienia Zarządu Okręgu Białostockiego ZNP powierzono dyrektorce gimnazjum w Zambrowie, Stanisławie Osieckiej.
Jednak już przed tą decyzją podjętą przez Zarząd ZNP w Białymstoku, w Łomży wyłoniła się pierwsza grupa nauczycieli, która dążyła do rozpoczęcia działalności związkowej, na cele której stanął kierownik Szkoły Podstawowej nr 6 w Łomży - Włodzimierz Fedyszyn. Wkrótce wybrany został prezesem oddziału łomżyńskiego.


Helena Kołomyjska „ZNP po reformie administracyjnej 1975 r.”

śr, 14 września 2005 23:14

W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju utworzono Okrąg ZNP w Łomży
Etatowym prezesem wybrano wieloletniego działacza związkowego Mirosława Moraczewskiego. Jednocześnie został On wybrany członkiem Zarządu Głównego ZNP. W miastach powiatowych powstały Miejskie Rady Zakładowe ZNP, w placówkach oświatowych zaś funkcjonowały ogniska ZNP. Prezesem Miejskiej Rady Zakładowej ZNP w Łomży została Teresa Karwowska.


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0