czwartek, 19 stycznia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Pozostałe wiadomości

BIP

Firma

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23

NIP 718-10-09-763,

KRS: 0000052100

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII

Wydział Gospodarczy,

Kapitał Zakładowy Spółki 50.567.000,00 zł.

tel. (86) 216-62-77
ZARZĄD SPÓŁKI
Zbigniew Jerzy Sasinowski
Mariusz Konopka
CzłonekZarządu
Członek Zarządu
 • przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10:00-12:30.
GŁÓWNY KSIĘGOWY - PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU ds. EKONOMICZNYCH
mgr Wiesław Jarmosz pokój nr 101
tel.wew. 32
e-mail
SEKRETARIAT
 • przyjmuje korespondencje.
e-mail
telefony na centralę 086 216 62 77
086 216 62 78
086 215 04 47
fax. 086 216 28 13
DZIAŁ EKONOMICZNO - PRACOWNICZY
Kierownik Działu - mgr inż. Wojciech Macieboch
pokój nr 3
tel.wew. 61
Dział
pokój nr 4
tel.wew. 20
Dział załatwia:
 • wszelkie formalności związane z obsługą pracowników i zatrudnieniem.
 • organizuje szkolenia dla pracowników.
PION TECHNOLOGII PRODUKCJI
Technolog  -  Kierownik Laboratorium - mgr inż. Iwona Domaszewska pokój nr 102
tel.wew. 38
e-mail
Laboratorium pokój nr 102
tel.wew. 39
Dział przyjmuje:
 • uwagi dotyczące jakości wody i odprowadzanych ścieków,
 • zlecenia na badania laboratoryjne.
DZIAŁ TECHNICZNY
Kierownik Działu - mgr inż. Krzysztof Duda pokój nr 5
tel.wew. 22
Dział Techniczny pokój nr 7
tel.wew. 25 i 26
e-mail
Dział zajmuje się:
 • uzgadnianiem dokumentacji
 • wydawaniem warunków technicznych - druk do pobrania
 • odbiorami sieci wod.-kan.
Informatyk - mgr inż. Wojciech Milewski
pokój nr 6
tel.wew. 15

ZAKŁAD UTRZYMANIA RUCHU
Kierownik Zakładu - mgr inż. Jarosław Kopańczyk pokój nr 16
tel.wew. 18
Zakład zajmuje się:
 • utrzymanie ruchu elektro-energetycznego firmy,
 • obsługą techniczną urządzeń w zakresie automatyki, sterowania i pomiarów.

Dyspozytorzy:

 • przyjmowanie informacji o zakłóceniach w dostawie wody i odbiorze ścieków (awarie, wycieki wody itp.) po godz. 15:00 tel. 994,
 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń do oczyszczania ścieków i produkcji wody.

tel po godz 15:00

bezpłatny 994

 

pokój nr 12
tel.wew. 19

DZIAŁ MARKETINGU I OBSŁUGI KLIENTA
Kierownik Działu - mgr inż. Helena Grala pokój nr 8
tel.wew. 36
Dział zajmuje się:
 • zawieraniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków,
 • naliczaniem opłat za wodę i ścieki.
Ponadto Dział Marketingu i Obsługi Klienta umożliwi Państwu:
 • złożenie reklamacji,
 • przekazanie odczytu wodomierza,
 • uzyskanie informacji o świadczonych przez nas usługach.
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
Kierownik Zakładu - Antoni Borawski tel.wew. 23
pogotowie wodociągowe tel. 994
Dział prowadzi:
 • odbiory częściowe nowobudowanych sieci wodociągowych,
 • odbiory częściowe i końcowe przyłączy wodociągowych,
 • kontrolę i wymianę urządzeń pomiarowych (wodomierzy) u odbiorców,
 • budowę nowych sieci i przyłączy wodociągowych oraz przebudowę istniejących,
 • usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych.

tel.wew. 45

pokój nr 107

ZAKŁAD KANALIZACJI
Kierownik Zakładu - Ludwik Chełstowski pokój nr 10
tel.wew. 37
e-mail
Mistrzowie pokój nr 9
tel.wew. 14
Dział prowadzi:
 • odbiory częściowe nowobudowanych kanałów sanitarnych i deszczowych,
 • odbiory częściowe i końcowe przyłączy kanalizacyjnych i zbiorników szczelnych,
 • usuwanie awarii zaistniałych na sieci i przyłączach kanalizacyjnych,
 • budowę nowych kanałów i przyłączy kanalizacyjnych oraz przebudowę istniejących,
 • wywożenie nieczystości płynnych.
DZIAŁ TRANSPORTU ZAOPATRZENIA I ADMINISTRACJI

Kierownik Działu -p.o. Wiesław Walentowicz

pokój nr 6
tel.wew. 33,51
e-mail
Dział zajmuje się:
 • świadczeniem usług trnsportowo-sprzętowych posiadanym sprzętem dla klientów zewnętrznych i potrzeb Zakładów własnych.
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Kierownik Działu: mgr Andrzej Skrodzki
pokój nr 8
tel.wew. 29
Dział Księgowości pokój nr 104
tel.wew. 27
Kasa czynna w godzinach 7:15-14:30 pokój nr 2
tel.wew. 31

Dział zajmuje się:

 • prowadzeniem spraw finansowych Spółki.
 • przyjmowaniem opłat za prowadzone usługi.
cz
pt, 10 listopada 2006 07:01
Data ostatniej edycji: 2016-08-01 13:42:49

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0