niedziela, 20 sierpnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Via Baltica - którędy droga?

wt, 11 października 2005 07:49

Niemal dwa miliony złotych będzie kosztowało opracowanie dokumentu, który ma wskazać, którędy przebiegnie Via Baltica. Dokument pt. - „Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I: korytarz drogowy”, której integralną częścią będzie prognoza oddziaływania na trasy środowisko chcą wykonać dwie firmy: DHV POLSKA Sp. z o.o i Scott Wilson Kirkpatrick & Co.Ltd. Pierwsza z nich chce za to 1 mln 997 tys zł, druga jest nieco tańsza – jej cena to 1 mln 816 tys zł. Ekspertyza ma być gotowa do końca listopada 2006 roku.


Brudne chwyty GDDKiA

cz, 06 października 2005 17:25

Na fali tragedii jakie rozegrały się w ostatnich dniach na drogach Podlasia, dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. Żerując na nieszczęściu ludzi ukrywa zaniedbania swojej instytucji w przygotowaniu inwestycji, a o niepowodzenia oskarża ekologów – twierdzą oburzone organizacje pozarządowe: Bankwatch, Greenpeace, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF.


Obietnice przedwyborcze – Via Baltica przez Łomżę

wt, 13 września 2005 08:57

Większość partii deklaruje wolę obrony najcenniejszych ekologicznie terenów województwa podlaskiego przed Via Balticą wynika z „EkoSprawdzianu” jaki przed wyborami partiom politycznym przeprowadzili ekolodzy. Pytanie o przebieg Via Baltica znalazło się wśród kilku jakie na początku sierpnia Greenpeace zadało 10-ciu najwyżej notowanym w sondażach partiom politycznym startujących w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Za „łomżyńskim wariantem” trasy odpowiedziało się 7 z nich.


Przetarg na ocenę przebiegu Via Baltica do końca lipca - obwodnica Łomży w latach 2008-2010

pt, 08 lipca 2005 13:53

Przetarg na wykonanie strategicznej oceny przebiegu Via Baltica ma zostać ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do końca lipca - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Witold Górski. Ocena ma zbadać oddziaływanie na środowisko tej międzynarodowej drogi ekspresowej.


Marszałkowie: Via Baltica przez Białystok

cz, 07 lipca 2005 12:17

Zarząd Województwa Podlaskiego zwrócił się do ministra Jana Kurylczyka, pełnomocnika rządu ds. budowy dróg krajowych i autostrad z prośbą o wyjaśnienie kwestii ostatecznej decyzji przebiegu Via Baltiki. Marszałkowie są zdumieni powrotem do dyskusji którędy miałaby ta droga przebiegać. Ich zdaniem już dawno ustalono, że przez Białystok będzie najlepiej.


Radni Łomży: „Via Baltica” przez Łomżę

śr, 06 lipca 2005 16:56

Podczas dzisiejszego (06.07.2005) posiedzenia LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni Łomży po raz kolejny przyjęli stanowisko w sprawie przebiegu trasy Via Baltica. Chcą by droga przebniegałą przez Łomżę i Ostrołękę lub Ostrów Mazowiecką, bo "wybór jednego z tych wariantów wpłynie korzystnie na rozwój północnej części województwa podlaskiego i wschodniej części województwa Warmińsko – Mazurskiego."


„Via Baltica” niebezpieczna dla ludzi i śmiertelna dla łosi

wt, 05 lipca 2005 07:52

Osiem osób rannych i dwa łosie zabite – to efekt zderzenia się dwóch samochodów z tymi zwierzętami w województwie podlaskim. Dwa wypadki z udziałem łosi zdarzyły się w przeciągu dwóch ostatnich dni na trasie, którą według wariantu białostockiego miałaby przebiegać Via Baltica.


A Kurylczyk swoje...

wt, 28 czerwca 2005 18:38

W sprawie Via Baltiki "zostanie zlecone opracowanie kilku wariantów i wybrany będzie wariant najbardziej optymalny z punktu widzenia kosztów i ochrony środowiska" - zapowiada wiceministr infrastruktury Jan Kurylczyk. Niemniej jak dodaje - Białystok nie może być omijany przez ważne drogi w kraju, dlatego powstaje droga Warszawa-Białystok i będzie ona połączona z siecią innych dróg, w tym z Via Baltica.


Via Baltica przetnie drogę zwierzętom

wt, 28 czerwca 2005 07:06

Via Baltica ma być drogą ekspresową łączącą Helsinki z Warszawą, przebiegającą przez kraje bałtyckie, w Polsce przez Podlasie. Właśnie tutaj trasa może zagrozić cennym przyrodniczo terenom, jak: Bagno Biebrzańskie, Puszcza Augustowska i dolina rzeki Rospudy. Może też raz na zawsze rozdzielić populacje wilka i coraz rzadszego w Polsce rysia. Teoretycznie rozpatrywane są jej dwa warianty: przez Białystok oraz krótszy o 30 km i mniej agresywny wobec środowiska - przez Łomżę. Jednak zdaniem organizacji ekologicznych decydenci już dawno wybrali Białystok.


Via Baltica - droga przez Łomżę...

pt, 17 czerwca 2005 15:45

„Odnoszę wrażenie, że cała Europa zyskałaby, gdyby Via Baltica przebiegła przez Łomżę” - taką opinię wypowiedziała jedna z członkiń Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego. W Augustowie kilku europarlamentarzystów tej Komisji spotkało się z ekologami i przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad by wysłuchać ich racji odnośnie przebiegu trasy Via Baltica przez województwo podlaskie. Ekolodzy domagają się by trasa ominęła najcenniejsze przyrodniczo tereny. Ich zdaniem jest to możliwe jeśli Via Baltica zostanie poprowadzona przez Łomżę, a nie przez Białystok.


Via Baltcia do kontroli

śr, 15 czerwca 2005 23:31

Europarlamentarzyści z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego mają lustrować działania i zamierzenia władz odnośnie budowy polskiego odcinka trasy Via Baltica. I ogólnoeuropejski korytarz transportowy biegnący z Warszawy przez kraje nadbałtyckie do Finlandii na odcinku województwa podlaskiego miałby przeciąć najcenniejsze przyrodniczo tereny tej części kraju i Europy. Biebrzański Park Narodowy, Puszcza Augustowska oraz obrzeża Narwiańskiego Parku Narodowego, Puszczy Knyszyńskiej i Wigierskiego Parku Narodowego to są miejsca włączone do sieci obszarów chronionych Natura 2000. Jak alarmują ekolodzy proponowana przez władze lokalizacja drogi jest wbrew prawu polskiemu i europejskiemu.


Via Baltica – Nieodwracalny błąd

pon, 07 marca 2005 12:10

Kilkunastu aktywistów z międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace rozpoczęło dziś rano happening przed Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku. Jest to już kolejna akcja ekologów przeciwko planom budowy drogi ekspresowej Via Baltica przez najcenniejsze przyrodniczo tereny tzw. Zielonych Płuc Polski. Tym razem aktywiści Greenpeace'u pojawili się w Białymstoku wraz z grupą rolników, którzy w wyniku planów budowy drogi mogą zostać pozbawieni swojej ziemi na mocy aktów wywłaszczenia.
Przed wejściem do budynku ekolodzy rozstawili transparent z napisem „VIA BALTICA - NIEODWRACALNY BŁĄD. Pojawiły się tabliczki z napisami „URZĄD NIECZYNNY - URZĄD WYWŁASZCZONY" oraz wielki transparent z informacją o powodach wywłaszczenia urzędu.


Mogę wyrazić tylko ubolewanie

cz, 20 stycznia 2005 11:13

Marta Wiśniewska, Światowy Fundusz na rzecz Przyrody: Mogę wyrazić tylko ubolewanie, bo decyzja co do przebiegu Via Baltiki została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja Europejska nakazała wykonanie raportu, który wykazałby, która z propozycji lokalizacji trasy byłaby najmniej uciążliwa dla środowiska. Nie czekając na ekspertyzę, wybrano wariant białostocki.


Ministrze! wiesz co mówisz?

śr, 12 stycznia 2005 23:40

„Na ostatnim posiedzeniu Rządu ostatecznie podjęto decyzję, że Via Baltica przebiegać będzie przez Białystok” - podał podczas wczorajszego spotkania w Białymstoku Jan Kurylczyk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Jak dodał, „trasa o znaczeniu międzynarodowym nie może ominąć tak ważnego ośrodka, jak stolica województwa.”
Budowa Via Baltiki została ujęta w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 – tyle tylko, że Centrum Informacyjne Rządu twierdzi, że to tylko wstępny projekt, a nie ostateczna decyzja. „Końcowe przygotowanie NPR wymaga min.: opracowania prognoz i ocen oddziaływania lub wpływu Planu na środowisko naturalne...” Sam premier Marek Belka na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu powiedział, że teraz projekt ten „kierujemy do debaty ogólnonarodowej”.


Rząd: Via Baltica przez Białystok!

Wojewoda Podlaski Marek Strzaliński i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Jan Kurylczyk <br>
fot.: PUW
śr, 12 stycznia 2005 17:57

“Na ostatnim posiedzeniu Rządu ostatecznie podjęto decyzję, że Via Baltica przebiegać będzie przez Białystok.” Taka informację miał podać przebywający w środę w Białymstoku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Dróg Krajowych i Autostrad - Jan Kurylczyk. Minister w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku uczestniczył w naradzie poświęconej problemom budowy dróg w województwie. Zdanie ministra Kurylczyka dotyczące przebiegu Via Baltica znalazło się na oficjalnej stronie internetowej PUW: “Ważną informacją, którą podał podczas spotkania minister Jan Kurylczyk jest przebieg drogi Via Baltica. Na ostatnim posiedzeniu Rządu ostatecznie podjęto decyzję, że Via Baltica przebiegać będzie przez Białystok.”


Odpowiedź na list otwarty Prezydenta Łomży w sprawie Via Baltica

cz, 09 grudnia 2004 14:10

Odpowiadając na list otwarty z dnia 4 listopada 2004 r. skierowany do Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica uprzejmie informuję:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, honorując ustalenia podjęte przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej, przygotowuje przetarg na opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla I korytarza transportowego. Aktualnie trwają prace nad przedmiotem zamówienia i innymi rozdziałami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie „Studium wykonalności I pan-europejskiego drogowego korytarza transportowego Via Baltica".


Prezydent w sprawie Via Baltica

pt, 05 listopada 2004 15:47

List otwarty Prezydenta Jerzego Brzezińskiego do Ministra Infrastruktury Krzysztofa Opawskiego w sprawie drogi "Via Baltica"
Zwracam się do Pana Ministra w sprawie ostatecznego ustalenia przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica, prowadzącej do krajów nadbałtyckich oraz o oparcie decyzji w tej sprawie na rzetelnej analizie wszystkich uwarunkowań.


Którędy Via Baltica?

cz, 04 listopada 2004 17:44

Przedstawiciele samorządów z Węgorzewa, Pisza, Mrągowa, Gołdapi, Kolna, Olecka, Łomży, Orzysza, Miłek i Pozezdrza domagają się zmiany przebiegu międzynarodowej trasy Via Baltica. Ich zdaniem droga ta powinna prowadzić z Warszawy przez Łomżę i Węgorzewo w kierunku Obwodu Kalingradzkiego, a nie jak się proponuje przez Białystok i Suwałki do przejścia granicznego w Budzisku. "Rozwiązanie będzie korzystne dla naszego regionu i w niczym nie zakłóci tranzytu na wschód" - uzasadnia kierując wniosek w imieniu samorządów do ministra infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad senator Wiesław Pietrzak z Węgorzewa. Samorządowcy twierdzą natomiast zgodnie, że poprowadzenie trasy Via Balitca na północ od Ostrowii Mazowieckiej zdecydowanie poprawi sytuację ekonomiczną powiatów mazurskich.


Via Baltica przez Białystok!

pt, 29 października 2004 06:14

Decyzja o przebiegu trasy Via Baltiki musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego – powiedział w czwartek Jan Kurylczyk, pełnomocnik rządu RP ds. budowy dróg i autostrad. A to znaczy, że trasa szybkiego ruchu będzie przebiegać przez Białystok, a nie przez Łomżę.
– Główny przebieg trasy mamy uzgodniony, bo jest on zapisany w planie. Pozostała tylko kwestia szczegółów: czy robimy 12-kilometrowy wiadukt czy 6-kilometrowy, czy idziemy kawałek w prawo czy w lewo. To są rzeczy, o których trzeba zdecydować. Tę decyzję podejmiemy do końca roku – zapewnił Jan Kurylczyk.


Via Baltica czy via Białystoca?

pon, 11 października 2004 16:03

Za nic mają decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – powołującą specjalną komisję, która ma ustalić ostateczny przebieg Via Baltica. Za nic mają Rekomendacje Rady Europy która od polskiego rządu domaga się sporządzenia wielowariantowej Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jako podstawy do podjęcia ostatecznej decyzji o przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica. Za nic mają protesty ekologów przeciwko niszczeniu przyrody. Urząd Marszałkowski w Białymstoku w dalszym ciągu robi wszystko tak jakby już było przesądzone, że trasa przyszłej drogi ekspresowej z Finlandii i państwa nadbałtyckich do krajów Europy Zachodniej przebiegnie przez Białystok.


« · «« · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0