piątek, 28 kwietnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie
Jeśli więc spieszysz do ojczyzny niebieskiej, przestrzegaj najpierw z pomocą Chrystusa tej maleńkiej Reguły, którą pisaliśmy dla początkujących. A wówczas, otoczony opieką Bożą, owe wzniosłe szczyty cnoty i wiedzy, o których właśnie wspominaliśmy, i ty także kiedyś osiągniesz!
             /Reg 73,8-9/


Zdjęcia:
P.W. FOTO WRZOS

oraz własne

REGUŁA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA

Święty Benedykt z uczniami:  Św.Maurem i Św. Placydem
so, 10 maja 2008 00:58

====
Niechaj nikt w klasztorze nie pozwala sobie bronić drugiego

1 Trzeba się bardzo wystrzegać, aby w klasztorze z żadnego powodu jeden mnich nie ośmielał się bronić drugiego ani też występować w roli jego opiekuna, 2 nawet wówczas gdyby łączyło ich jakieś bliskie pokrewieństwo. 3 Niechaj nikt nie waży się robić tego w jakikolwiek sposób, bo takie postępowanie łatwo może stać się przyczyną poważnego zgorszenia. 4 Gdyby więc ktoś przekroczył ten zakaz, powinien być surowo ukarany.

(RB 69, 1-4)


KTO NAS POCIĄGA DO NIEBA?

27  KWIETNIA:

Święty Winewald z Beverley (+731)

	Drugi opat klasztorze benedyktyńskimw Beverley w Anglii jako następca po św. Berchtunie. Z sukcesem uczynił klasztor w Beverley jako centrum angielskiej kultury i rozwoju duchowości.
wt, 08 marca 2016 21:01

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI BENEDYKTYŃSCY (również cystersi, kameduli kartuzi, celestyni, sylwestryni, wallombrozjanie, oliwetanie itd.)
- w ciągu roku i alfabetycznie ( cały czas w rozbudowie). Świętych benedyktyńskich jest ok. 5500
==
27 KWIETNIA


Święty Winewald z Beverley (+731)- patrz obok
==
26 KWIETNIA


Święty Paschazjusz Radbert (+860)- patrz obok
=
Święty Rafał Barón Arnaiz (1911-1939)- patrz obok
==
25 KWIETNIA


Święty Benedykt XII, papież (ok. 1285-1342)- patrz obok
=
Święty Ermin(o) z Lobbes (+737)- patrz obok
=
Święta Franka Visalta (+1218)- patrz obok
=
Święta Teresa Ansurez- patrz obok
==
24 KWIETNIA


Święty Mellit z Canterbury (+ 624)- patrz obok
=
Święta Bowa z Reims (+673)- patrz obok
=
Święta Doda z Reims (+ II poł. VII w.)- patrz obok
=
Święty Egbert z Lindisfarne (+ok. 729)- patrz obok
=
Święty Wilfryd z Yorku (634 - 710)- patrz obok
==
23 KWIETNIA:


Święty Wojciech z Pragi (ok. 956 - 997)- patrz obok
=
Błogosławiona Maria Gabriela Sagheddu (1914-1939)- patrz obok
==
22 KWIETNIA:


Święta Oportuna z Montreuil (+ ok. 770)- patrz obok
=
Święta Sennorina (+982)

Była podobno krewną św. Rudezynda. Ją samą wychowywała ciotka Gudyna, która była ksienią we Vieira, w hiszpańskiej Galicii. Tam też Senorina przyjęła welon mniszek, a później została po ciotce ksienią klasztoru. Przypisuje się jej także założenie małego klasztorku benedyktyńskiego w Besto, gdzie była przeoryszą, na terenie portugalskiej diecezji Braga. Przez jej modlitwy Pan nakrmił zakonnice, które pozostały bez żywności.Zmarła może w 982 roku. Po translacji do Besto czczono ją przede wszystkim w Portugalii. Jej wstawiennictwu infant Alfons, syn Sanczii I (1185-1212), zawdzięczał swe uzdrowienie. Wspomnienie obchodzono 22 kwietnia.
==
21 KWIETNIA:

Święty Anzelm, arcybiskup, opat w benedyktyńskim opactwie w Le Bec (1033-1109)- patrz obok
=


Sługa Boża Matka Magdalena Mortęska

cz, 10 lutego 2011 11:49

Niedawno ukazała się książka s. Małgorzaty Borkowskiej OSB o Służebnicy Bożej Matce Magdalenie Mortęskiej:http://www.ksiazki.witkm.pl/1009,wislanym-szlakiem.html
=
27 kwietnia 2016 roku odbędzie się Sympozjum poświęcone Słudze Bożej Matce Magdalenie Mortęskiej w Opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu, pt: Dziedzictwo ksieni Magdaleny Mortęskiej na Podkarpaciu.
=
W dniu 18.12.2015r. został wydany edykt Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego obwieszczający rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej
http://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/932/edykt-biskupa-torunskiego
=====
Ksieni benedyktynek w Chełmnie (1579 – 1631), reformatorka zakonu, Sługa Boża


Modlitwa o łaski za wstawiennictwem
Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej

Boże, Ty obdarzyłeś służebnicę Twoją Magdalenę Mortęską licznymi łaskami, tak że podczas swego ziemskiego życia jaśniała pięknością swej duszy jak promień świetlany pośród błędów wiary, pociągając swym przykładem wiele dusz do Boga.
Wysłuchaj nasze pokorne błagania, które do Ciebie zanosimy, prosząc, abyś ponownie raczył objawić światu świętość jej życia. Spraw, aby dzisiaj jej wstawiennictwo, jak niegdyś ziemska gorliwość o chwałę Bożą i zbawienie ludzi, wyjednało nam łaskę (…) i doprowadziło do poznania prawdy, i osiągnięcia szczęścia wiecznego. Amen.

Imrimatrur: Biskup Toruński, 5 lutego 2015 r., L.dz. 141/15/BD.

Informacje o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Sługi Bożej
prosimy kierować pod adres:
Kuria Diecezjalna Toruńska, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń.
==
( życiorys: patrz niżej)


Dziennik duchowy Matki Alojzy Piesiewicz OSB, ksieni naszego opactwa

so, 03 marca 2012 20:19

Stanisława Piesiewicz, w opactwie łomżyńskim Siostra Alojza, urodziła się 1 maja 1902 roku w historycznych Maciejowicach pod Krakowem. Była pierwszym dzieckiem w rodzinie rzemieślniczej Piesiewiczów. Została ochrzczona ósmego dnia po urodzeniu i otrzymała za patrona imię św. Stanisława , Biskupa i Męczennika. Matka Siostry Alojzy złożyła przyrzeczenie, ze pierwsze, i tak długo oczekiwane dziecko poświęci na służbę Panu Bogu, co później zaowocowało powołaniem zakonnym córki. (więcej :patrz niżej)W załączniku:


- Dziennik Duchowy - Wierność Miłości Bożej Matki Alojzy Piesiewicz OSB


Monastyczna Liturgia Godzin

pon, 16 sierpnia 2010 08:50

Monastyczna Liturgia Godzin – brewiarz, którym się posługują zakony monastyczne: Benedyktyni, Cystersi, Kameduli, Trapiści, Loretanki
. Brewiarz zawiera kalendarz zakonów i zgromadzeń reguły świętego Benedykta. Monastyczna liturgia jest czterotomowym wydaniem książkowym o dwutygodniowym psałterzu. Do tekstów wspólnych jest dodatkowe oficjum o świętych mnichach i mniszkach.


Układ Oficjum na poszczególne Godziny każdego dnia znajduje się na stronie internetowej : http://www.brewiarz.katolik.pl/index.php3


ZE SKARBCA MADROŚĆI SYNÓW I CÓREK ŚWIĘTEGO BENEDYKTA

so, 18 września 2010 18:52

"ZŁOTE MYŚLI":


- Św. Grzegorz Wielki.
- Św. Anzelm z Canterbury.
- Św. Bonifacy.
-Św. Bernard
- O. John Chapman OSB
- O. Thomas Merton OCSO
- O. Anselm Grun OSB


FRAGMENTY KSIĄŻKI ,, Listy o Modlitwie" , O. Johna Chapmana OSB

,, CHRYSTUS ŻYCIEM DUSZY'', BŁ. O.KOLUMBY MARMIONA

- FRAGMENTY KSIĄŻKI O. WŁODZIMIERZ ZATORSKI OSB ,,Nieustanne słuchanie Boga"

Tomasz M. Dąbek OSB ŚWIĘTY BENEDYKT , Rekolekcje z...


DZIESIĘĆ KRĘGÓW BENEDYKTYŃSKIEJ DUCHOWOŚCI

cz, 18 grudnia 2008 00:53

Duchowość benedyktyńska jako duchowość chrześcijańska jest życiem w Duchu Świętym. Jest to czysta łaska, w którą zostajemy wprowadzeni przez sakrament chrztu. Jeżeli chcemy mówić o duchowości, to nasze zainteresowanie koncentruje się wokół tego, co sami możemy zrobić dla współpracy z otrzymaną łaską. Najważniejsze dla naszego wysiłku zawsze są: jego punkt wyjścia oraz ostateczny cel.


MOC MEDYTACJI

cz, 05 lutego 2009 20:26
Medytacja benedyktyńska, nie będąc w swej istocie niczym więcej niż chrześcijańską, kieruje się jednak ze szczególną mocą ku harmonii podstawowych wymiarów chrześcijańskiego życia, widzi mianowicie osobiste studium, liturgię, pracę i życie braterskie w ich organicznej więzi. To, co się poznaje, jest jednocześnie tym, czym się żyje. Wiedza dla niej samej nie ma sensu. Poznanie musi wyraźnie służyć życiu i miłości.


Czy medytujemy właściwie?
Owoce medytacji powinny być zgodne z nauką Kościoła - czyli Pismem Świętym. i z Tradycją.
Dobra medytacja...oczyszcza samo swoje źródło, czyli umysł. Następnie wprowadza ład w uczuciach, kieruje działaniem i czyni szlachetnym całe życie, dając w końcu wiedzę o rzeczach Boskich i ludzkich.


DUCH I FORMA W LITURGII MSZY ŚWIĘTEJ

Śluby wieczyste i Konsekracja Dziewic
śr, 29 października 2008 14:49
Kościół posoborowy porządkuje liturgię w ten sposób, aby człowiek uczestniczący w niej nie tyle zatrzymywał się na szczegółach, ile przede wszystkim był świadomy jej zasadniczej struktury, pozwalającej przeżyć Mszę świętą jako dynamiczną pamiątkę Pana. Wierne towarzyszenie sercem podstawowym czynnościom i modlitwom mszalnym zdolne jest poprowadzić człowieka ku wielkiej dojrzałości duchowej.
KOMPLETA - LITURGICZNA MODLITWA PRZED SPOCZYNKIEM

Opactwo Mniszek Benedyktynek
pt, 27 lutego 2009 07:26Chryste, Tyś dniem pełnym blasku,
Rozpraszasz nocne ciemności,
W Tobie początek jest światła
I nim obdarzasz wybranych.
(Hymn)


Kompletę charakteryzowały zawsze pewne podstawowe akcenty: była ona jakimś podsumowaniem minionego dnia, przypominała najgłębsze fundamenty wiary i nadziei chrześcijańskiej i kształtowała autentyczne zaufanie do Boga; miała też wyraźny akcent eschatologiczny – przygotowywała na ostateczne spotkanie z Bogiem w wieczności.


OJCOWIE PUSTYNI

PACHOMIUSZ
wt, 27 maja 2008 01:44„ Naucz twe serce zachowywać to, czego język twój uczy innych”. - Abba Pojmen


Pewien święty mąż, gdy zobaczył, że ktoś grzeszy zapłakał gorzko i powiedział:
On dziś, a ja jutro. Zaprawdę, choćby nawet bardzo grzeszył ktoś przed tobą, nie osądzaj go, lecz uważaj, że ty jesteś większym grzesznikiem, niż on.”


MONASTYCYZM BIZANTYJSKI
- 1. Geneza wschodniego monastycyzmu
--1.1. Biblijne podstawy norm życia chrześcijańskiego
--1.2. Idealistyczna interpretacja zasad życia chrześcijańskiego
--1.3. Prekursorzy duchowości monastycznej
- 2. Praktyka duchowości monastycznej
--2.1. Asceza
--2.2. Kontemplacja
--2.3. ModlitwaŚWIĘTA   HILDEGARDA   Z   BINGEN

ŚWIĘTA  HILDEGARDA  Z  BINGEN, mniszka benedyktynka i doktor Kościoła
pon, 29 września 2008 00:07

17 września 1179 roku, o czwartej nad ranem, na wygwieżdżonym niebie, niedaleko Bingen, daje się zobaczyć tajemnicze zjawisko świetlne. Wśród ciemności na firmamencie rozbłyskają dwie promienne tęcze, które w najwyższym punkcie krzyżują się pod kątem prostym.

Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił 7 października 2012 r. św. Hildegardę z Bingen doktorem Kościoła.

Święta Hildegarda z Bingen, która była ważną postacią kobiecą XII wieku, wniosła swój cenny wkład w rozwój Kościoła swej epoki, doceniając dary otrzymane od Boga i okazując się kobietą o żywej inteligencji, głębokiej wrażliwości i uznanym autorytecie duchowym. Pan obdarzył ją duchem prorockim i wielką zdolnością do rozpoznawania znaków czasu. Hildegarda żywiła niezwykłą miłość do świata stworzonego, uprawiała medycynę, poezję i muzykę. Przede wszystkim zachowywała zawsze wielką i wierną miłość dla Chrystusa i Kościoła. (fragment homilii Benedykta XVI z 7.10.2012)


W Załączniku:

- Wizje św. Hildegardy z Bingen- Katecheza Benedykta XVI

- Mistyczne wizje Hildegardy z Bingen

- Feministyczne pogadanki cz. I Hildegarda z Bingen

- Ogniste światło Hildegardy z Bingen

- Obraz życia św. Hildegardy z Bingen


MEDALIK ŚWIĘTEGO BENEDYKTA

pon, 19 maja 2008 01:34Pochodzenie i opis

W XVII w. ustalił się ikonograficzny typ medalika, z wizerunkiem św. Benedykta na jednej stronie i krzyżem z literami na odwrocie.Ksiega Psalmów

nie, 29 sierpnia 2010 11:22

Księga Psalmów (inaczej: Psałterz) jest dziełem wielu ludzi. Nie znamy autorów wszystkich psalmów. W tabelce zostali wymienieni główni autorzy pojedynczych psalmów i ich grup.
Tytuł
Nazwa "psalm" oznacza utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Księga Psalmów zawiera 150 pieśni chwalących Boga. Stanowi zbiór kilku różnych grup psalmów, które zostały zebrane na przestrzeni wielu lat wielbienia Boga.
Położenie Księgi
Księga Psalmów należy do ksiąg mądrościowych - jest drugą księgą mądrościową i dziewiętnastą księgą Starego Testamentu.W załączniku:

- Benedykt XVI- Psalm 122 — święte miasto Jeruzalem

- Benedykt XVI- Psalm 112 — szczęście bogobojnego

- Benedykt XVI - Psalm 136, 1-9 — hymn paschalny [1]

- Benedykt XVI- Psalm 136, 10-26 — hymn paschalny [2]

- Benedykt XVI – Ps 130 [129], 1-8

- Psalm 137, 1-6 – nad rzekami Babilonu - Audiencja generalna, 30 listopada 2005 Benedykta XVI

- Z Komentarza św. Augustyna- Psalm 148

- Z Komentarza świętego Augustyna- Psalm 26

- Z Komentarza św Augustyna- Psalm 41

- Jan Paweł II PSALM 51 — ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE

- Z komentarza św. Hilarego, biskupa, do Psalmów

- Z Komentarza św.Augustyna- Psalm 141

- Z Komentarza św. Augustyna do Ps. 61

- Z Komentarza św. Hilarego, biskupa, do Księgi Psalmów (Ps 128, 1-3)

- Z Komentarza świętego Ambrożego, biskupa, do Psalmu 46 (więcej, patrz niżej)


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0