wtorek, 26 września 2017 napisz DONOS@
WSZYSTKO   CZYNIĘ   DLA
EWANGELII,   BY   MIEĆ
W   NIEJ   SWÓJ   UDZIAŁ.

                               /1 Kor 9,22/


Zdjęcia:
P.W. FOTO WRZOS
Jacek Malanowski
18-400 ŁOMŻA
ul. Farna 6, tel. (086)2162381
Al. Legionów 50 paw.15/16,
tel. (086)2183790 .
USŁUGI FOTOGRAFICZNE


oraz zdjęcia własne

IDĄC ULICĄ DWORNĄ

Jak miłe są Twoje przybytki, Panie Zastępów! Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich /Ps 84,2n/.
śr, 07 maja 2008 23:24"wspinamy się" na górę zwaną Popową
i dochodzimy do miejsca,
gdzie wszystko oddane jest BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU


PRZED GROTĄ MATKI BOŻEJ

Anioł rzekł do Maryi: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami" /Łk 1,28/
cz, 08 maja 2008 01:36
odnajdujemy wsparcie, pociechę i ratunek w trudnych chwilach,
a w radosnych - odpocznienie
w ramionach NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANEJ


Od wschodu aż do zachodu słońca * niech będzie pochwalone imię Pana. (Ps.113,3)

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Błogosławiony jesteś, Boże,
W jedności Trójcy doskonały;
Oto już gaśnie blask słoneczny,
Napełnij przeto serca światłem.

 Ciebie sławimy pieśnią rano,
Wielbimy hymnem o zachodzie,
Tobie oddawać chcemy chwałę
Przez wszystkie wieki nieskończone.

(fragment Hymnu z Komplety z  II tygodnia Monastycznej Liturgii Godzin)
wt, 03 maja 2011 10:23

"On uczynił wielkie światła,bo Jego łaska na wieki. Słońce, by dniem władało,bo Jego łaska na wieki. Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska na wieki". ( Ps136,7-9)

"Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę." (Ps 57,9)

Wysławiamy Ciebie rano,
O zachodzie, dniem i nocą,
Racz zachować nas na zawsze
W Twojej świętej obecności. (Fragment hymnu Godziny Czytań odmawianej w ciągu dnia z Wtorku I tygodnia Psałterza z Monastycznej Liturgii Godzin)


POBŁOGOSŁAWIłEŚ, PANIE, TWOJEJ ZIEMI

pt, 07 listopada 2008 21:52Rok uwieńczyłeś, Panie, swoimi dobrami.
Tam, gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.


" DO PANA NALEŻY ZIEMIA I TO, CO JĄ NAPEŁNIA," ( Ps 24 1a)

wt, 03 maja 2011 10:48

" Ziemia wydała swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił " (Ps. 67,7)

" Ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej. " (Ps 33, 5b)

" Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć. " ( Ps 33,9)

" Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, ubogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wodą jest wezbrany, zboże im przygotowałeś.
Tak przygotowałeś ziemię: bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby,deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom.
Rok uwieńczyłeś swymi dobrami i Twoje ślady opływają tłustością." ( Ps 65, 10-12)

" Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi; Ty utworzyłeś lato i zimę. " ( Ps 74,17)

" Pan sam obdarzy szczęściem a nasza ziemia wyda swój owoc. " (Ps.85,13)

" Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia; Ty założyłeś świat wraz z tym, co go napełnia; " ( Ps 89,12)


W CISZY TĘTNIĄCEGO ŻYCIA - ZA KLAUZURĄ KLASZTORNĄ

pon, 26 maja 2008 20:04Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata! /Mt 25,34/


PRZYJDŹCIE, ZOBACZCIE DZIEŁA BOŻE

cz, 22 maja 2008 01:48dzieła zdumiewające,
które [Bóg] dokonuje na ziemi (Ps 46,9).


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0