czwartek, 21 września 2017 napisz DONOS@

PTAKI

Czajka - herbowy ptak Parku
pt, 30 listopada 2007 09:17

Lista gatunków ptaków stwierdzonych na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
Objaśnienia: Lęgowy – gatunek, przynajmniej jednokrotnie lęgowy, Przelot. – gatunek regularnie przelotny, Zalatuj. – gatunek sporadycznie zalatujący, Dyrekt. Ptasia – gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE, PCKZ – gatunek wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński 2001).
(źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007)


SSAKI

pt, 30 listopada 2007 08:32

Lista gatunków ssaków Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej.
(źródło: "Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi" 2007)


PŁAZY

pt, 07 grudnia 2007 08:43

Lista gatunków płazów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej.
(źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007)


GADY

pon, 10 grudnia 2007 12:11

Lista gatunków gadów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej.
Źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi”2007


ROŚLINY NACZYNIOWE

pon, 10 grudnia 2007 13:04

Lista gatunków roślin naczyniowych, których występowanie odnotowano na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: pogrubionym drukiem zaznaczono gatunki objęte ochroną prawną. Wymienione gatunki z rodzaju Taraxacum nie zostały ponumerowane i wykazane w ogólnej liczbie gatunków.
Źródło: „Operat ochrony flory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007


BEZKRĘGOWCE

pon, 10 grudnia 2007 12:51

Wybrane gatunki bezkręgowców mające większy wpływ na ocenę walorów przyrodniczych Parku. Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej. Nazwy polskie bezkręgowców wpisano tylko dla tych gatunków, dla których są one w dość powszechnym użyciu.


RYBY I KRĄGŁOUSTE

pon, 10 grudnia 2007 12:41

Lista gatunków ryb i krągłoustych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej.
Źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0